// arhiva

Org. Management

This category contains 15 posts

Project Management profitabil

Teoretic, obiectivul unui proiect nu trebuie să fie realizarea de profit, ci încadrarea în buget.

În practică obținem prin proiecte profit în două moduri diametral opuse, în funcție de tipul contractului. Într-un proiect de tip time and material, obținem profitul prin prețul de vânzare al forței de muncă, prețul / man-day. În acest tip de proiect suntem interesați să prestâm căt mai multe MD, fără a fi formal responsabili de rezultatul obținut. În teorie și din punct de vedere legal, singura responsabilitate – dacă nu este specificat altfel – a membrilor echipei este să facă tot ceea ce depinde de ei, în condițiile de muncă stabilite contractual, pentru a susține clientul în îndeplinirea propriilor obiective. În cocnluzie, în cadrul contractelor time and material, obținem profit vanzând căt mai multe man-day la un preț cât mai ridicat.

În cadrul proiectelor / contractelor de tipul contract for work, sau fixed price, avem responsabilitatea livrării unui rezultat definit în timpul stabilit și folosindu-ne de bugetul pus la dispoziție. În acest caz, profitabilitatea proiectului derivă din controlul riguros al costurilor.

Următoarele practici s-au dovedit hotărâtoare pentru controlul costurilor în proiecte: (more…)

Stiluri de conducere

Stilul de conducere – sau mai corect spus stilul de a conduce – este în mare parte un proces inconștient și depinde de personalitatea manager-ului. Prin însușirea de către manager și alternarea în funcție de situație a diferitelor stiluri, se poate crește considerabil eficiența și coeziunea echipei, mai ales în situații critice. Doar având un “repertoriu” complet de stiluri și acționând situativ putem obține un act managerial pragmatic și găsi răspunsul potrivit în situații dificile.

În teorie regăsim următoarele stiluri de conducere

  • autoritar,
  • cooperativ,
  • laissez-faire,
  • adaptativ sau situativ.

(more…)

Management by Projects

MbP reprezintă, aparent, o contradicție în sine. Pe când proiectele sunt întreprinderi unice, inovative, riscante, mereu limitate temporal, managementul organizațional este o activitate “de rutină”, necesitând un grad ridicat de siguranță și având mereu același scop, poziționarea optimă a companiei în piață.

Scuratea permanentă a ciclurilor de dezvoltare de produse și procese a dus la micșorarea perspectivei temporale a actului de management organizațional. Pentru a răspunde acestor provocări, au apărut concepte manageriale ca Management by Obectives, Total Quality Management sau Lean Management. care, împrumutând din metodele și uneltele Managementului de Proiect, au venit să completeze și să flexibilizeze modul de lucru al departamentelor organizației.
(more…)

S.P.O.C.

Am intâlnit termenul de SPOC sub următoarele forme:
– Single Point of Contact,
– Single Point of Competence.

În ambele cazuri, noțiunile fiind foarte apropiate, este vorba de desemnarea unui punct unic de interfață în cadrul unei organizații, a unui departament sau echipe. Din punct managerial de vedere, stabilirea unui SPOC pentru fiecare grup distinct de stakeholderi, este o măsură foarte de utilă în politica de comunicare a organizației/proiectului.
(more…)

Protocolul intâlnirilor

În urma unei întâlniri de lucru ar trebui să rezulte:
– decizii,
– sarcini,
– responsabili și termene limită,
– informații clare, succint formulate.

Protocol-v2
Title: Protocol-v2 (0 click)
Caption: Protocol-v2
Filename: protocol-v2.doc
Size: 51 KB

(more…)