// arhiva

Uncategorized

This category contains 3 posts

GDPR și economia datelor

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (General Data Protection Regulation) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar va începe să-și producă efectele începând cu 25 Mai anul acesta. După cum afirmă chiar autorii ei, această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Legea

Iată modificările esențiale pe care GDPR le aduce, în raport cu prezentele reglementări în domeniu:

1. Amenda pentru încălcarea deliberată a legii: 4% din cifra de afaceri la nivel global a companiei, îndeajuns de mare încât să fie luată în serios de toate marile multinaționale. În cazul unuia dintre producătorii germani de automobile, amenda ar ajunge la 168 Mil EUR.

2. Aplicare extra-teritorială: dacă până acum, sub incidența vechii legi de protecție a datelor cu caracter personal, intrau doar firmele cu sediul în UE, de acum încolo acestă limitare dispare, orice companie de pe glob, care stochează și/sau prelucrează informații cu caracter personal despre cetățeni ai Uniunii Europene, intră sub incidența legii. Marile firme de audit și consultanță reușesc cu greu să acopere cererea de resurse și know-how la nivel global în acest domeniu.

3. Drepturi și obligații:

  • Dreptul de a fi “uitat”: conferă individului dreptul de a cere și a obține ștergerea tuturor informațiilor pe care o companie le deține despre acea persoana, exceptând informațiile care fac subiectul unor prevederi legale.
  • Obligația de notificare: Orice violare, în sensul folosirii neautorizate a datelor cu caracter personal deținute, trebuie anunțată imediat, atât autorității de control, cât și persoanei afectate.
  • Dreptul la acces (copiere, modificare și ștergere a datelor): entitatea deținătoare este obligată ca în termen de 30 de zile să pună la dispoziția oricărui subiect, integritatea datelor deținute despre acesta, precum și scopul în care acestea au fost folosite de-a lungul timpului. De asemenea, legea conferă individului dreptul la modificare sau ștergere parțială sau totală (dreptul de a fi uitat) a datelor înregistrare.
  • Obligația desemnării unui DPO (Data Protection Officer): dacă până acum, firmele erau obligate să raporteze autorității de control operațiunile ce implicau date cu caracter personal, de acum încolo, acestea sunt obligate să contabilizeze intern aceste operațiuni, sub supervizarea numitului DPO. Acest rol trebuie ocupat de către o persoană dedicată, mai ales în cazul firmelor a căror activitate presupune operarea continuă cu date personale.

(more…)

Inițializarea proiectelor – de la idee la contract

Orice proiect începe de la … o idee. Atunci începe și faza de inițializare a proiectului. Numită și faza de definire, aceasta are ca obiectiv găsirea principalilor parametrii ai proiectului și gruparea acestora într-un prim baseline.

Inițializarea, cea mai importantă fază a proiectului, din punct de vedere managerial, poate fi văzută ca fiind drumul de la idee la acțiune economică bine definită, având la bază un contract. Pentru a putea întocmi contractul, va trebui să dispunem de parametrii săi constitutivi: durată, costuri, preț, părți implicate, rezultat final și nu în ultimul rând riscuri. Inițializarea proiectului va trebui să furnizeze aceste date … dar nu numai. În urma acestei faze vom fi pregătiți pentru începerea lucrului efectiv în proiect, ceea ce înseamnă că echipa este constituită, resursele interne alocate, subcontractorii și ceilalți parteneri sunt disponibili conform planului de resurse. Mai trebuie spus că precizia și realismul cu care este parcursă această fază, vor determina în mod decisiv succesul proiectului, în primul rând datorită angajamentelor contractuale care rezultă din ea.

(more…)

Hello world. This my website!

Hello world. This my website!