// articol...

Cursuri

Curs de PM – Inițializarea proiectelor

În faza de Inițializarea a oricărui proiect se pun bazele succesului sau dimpotrivă, a insuccesului acestuia. De aceea cunoașterea aprofundată a metodelor și parcurgerea sistematică a pașilor acestei etape este determinantă pentru cursul viitor al proiectului.
Avem plăcerea de a vă invita la un curs detaliat de inițializare a proiectelor, adresat Project Managerilor care nu sunt la primul contact cu materia. Modelul cursului propus pune mare preț pe interacțiunea între participanți și pe schimbul de experiență. Fiecare participant va primi la finalul cursului, pe lângă materialul de curs și un certificat de participare, incluzând capitolele teoretice parcurse și exercițiile practice absolvite.
 • Perioada de de desfășurare: 17-18 Septembrie 2011
 • Lacația: București
 • Taxa: 240 €

CONȚINUT

METODA

T

Ziua  1

 


Cadrul introductiv pentru ziua 1

 • Cuvânt introductiv către participanți
 • Informații generale despre:

– Participanți

– Cadrul organizatoric

– Temele de discuție si conținutul lor

– Modul de desfășurare al cursului și expunerea scopului final

 • Expunerea așteptărilor fiecărui participant
Introducere 

 

Moderație

 

 

Discuție Interactivă

30 min

I. Noțiuni de bază

 • Introducere teoretică, noțiuni de bază ale conceptului  de „Project Management”

– Definiția proiectului, definiția PM,

– Fixarea conceptului de” Project Management” în cadrul economic general,

– Definirea generala a obiectivelor și uneltelor fazei de inițializare a proiectului.

Prezentare cadru teoretic

30 min.

II. Fazele Proiectului
 • Prezentarea teoretică a principalelor faze ale unui proiect

– Definirea conceptului de „Faze ale proiectului”

 • Prezentarea prin diferențiere a „Fazelor proiectului”  pentru

– Proiectele ce presupun ofertare

– Proiectele ce nu presupun ofertare

 • Prezentarea Fazelor unui proiect in situațiile specifice ale diferitelor tipuri de proiecte:

– Proiect de investiții

– Proiect de dezvoltare

– Proiect organizațional

Prezentare cadru teoretic 

 

 

 

45 min.

Aplicație practica
 • Elaborarea fazelor unui proiect în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup

45 min.

Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea și evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă

III. Instrumentele de definire a proiectului

Prezentarea instrumentelor de definire a proiectului

– Analiza situației actuale

– Studiu de fezabilitate

– Elaborarea unei fișe a proiectului (Project Charter)

– Analiza stakeholder-ilor

– Organizarea proiectului

– Obiectivele proiectului

– Configurația proiectului

– Primul plan: Milestone-urile proiectului

Prezentare cadru teoretic

60 min.

Analiza stakeholder-ilor
 • Importanța analizei stakeholder-ilor, ca bază a analizei de risc în proiect
 • Prezentarea metodei
Prezentare cadru teoretic

45 min.

Aplicație practică
 • Elaborarea unei  analize a stakeholder-ilor în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea și evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
Organizarea proiectului
 • Organizarea proiectelor și integrarea lor în organizația de bază
Prezentare cadru teoretic

45 min.

Aplicație practică
 • Elaborarea unui scheme de organizare in cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea și evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
Obiectivele proiectului
 • Prezentarea funcțiilor și a modelelor de definire a obiectivelor unui proiect
Prezentare cadru teoretic

45 min.

Aplicație practică
 • Elaborarea unui plan de obiective în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea și evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
Analiza de risc
 • Importanța analizei de risc în diversele faze ale proiectului
 • Descrierea metodei
Prezentare cadru teoretic

45 min.

Aplicație practică
 • Elaborarea unui plan de obiective în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea și evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
Configurația și fișa poiectului (Project Charter)
 • Configurația proiectului și importanța sa în succesul proiectului
 • Întocmirea unei fișe a proiectului pe baza configurației inițiale
Prezentare cadru teoretic

45 min.

Aplicație practică
 • Elaborarea unei fișe de proiect în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea și evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
Încheierea zilei
 • Recapitularea informațiilor prezentate
 • Feedback
 • Prezentarea zilei următoare
Moderație

30 min.

 

CONȚINUT

METODA

T

Ziua a 2-a

Cadrul introductiv pentru ziua a 2-a
 • Cuvânt introductiv către participanți
 • Informații generale despre temele de discuție ale zilei a 2-a si conținutul lor
Moderație

30 min.

IV. Startul proiectului
 • De la idee la un proiect bine structurat
 • Aspecte de avut în vedere la startul proiectului
Prezentare cadru teoretic

60 min.

V. Instrumentele de planificare a unui Proiect

 • Prezentarea generala a instrumentelor folosite la planificarea unui proiect

– Planul structural,

– Definirea pachetelor de lucru, a activităților de desfășurat și a milestone-urilor,

– Metode de evaluare a timpului, costurilor și resurselor unui proiect,

– Evaluarea timpului – Network diagram,

– Evaluarea resurselor,

– Evaluarea costurilor, Cash-Flow, Buget.

Prezentare cadru teoretic
Planul structural
 • Prezentarea obiectivului și rolului unui plan structural
 • Planul structural ca baza în planificarea unui proiect
Prezentare cadru teoretic

60 min.

Aplicație practică
 • Elaborarea unui plan structural în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea și evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
Network diagram
 • Introducere în metodele de estimare a duratei
 • Prezentarea modelelor de calcul
Prezentare cadru teoretic

60 min.

Aplicație practică
 • Elaborarea unei Network diagram în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea și evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
Evaluarea resurselor
 • Probleme și metode de evaluare a resurselor unui proiect
Prezentare cadru teoretic

45 min.

Aplicație practică
 • Elaborarea unei plan de resurse în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea si evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
Evaluarea costurilor, Cash-Flow, Buget
 • Prezentarea categoriilor și a centrelor de cost
Prezentare cadru teoretic

45 min.

Aplicație practică
 • Elaborarea unui buget si a unui plan de finanțare în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea si evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
VI. Contract Management
 • Prezentarea elementelor principale ale unui contract de proiect
 • Riscurile asociate contractelor
Prezentare cadru teoretic

60 min.

Aplicație practica
 • Elaborarea unui cointract în cazul problemei prezentate
Exercițiu de grup
Evaluarea rezultatului
 • Prezentarea si evaluarea rezultatelor aplicației practice
Discuție interactivă
VII. Succesul unui proiect  – criterii, aspecte
 • Prezentarea aspectelor și criteriilor determinante pentru succesul unui proiect
Prezentare cadru teoretic

30 min.

Încheierea cursului
 • Recapitularea informațiilor prezentate
 • Feedback
 • Concluzii
Moderație

60 min.

Discussion

No comments yet.

Post a comment