// articol...

Executie

Gradul de realizare și urmărirea costurilor

În proiectele de dezvoltare sau organizaționale, ca și în proiectele de cercetare, determinarea gradului de realizare sau de îndeplinire este problematică, fiindcă nu putem determina în mod direct dacă rezultatele obținute în proiect până la un moment dat corespund cu planificarea. În cadrul proiectelor de investiții, gradul de realizare este mai palpabil (ex. numar de etaje construite / numar total planificat).

Din acest motiv, toate metodele de determinare a gradului de realzare în tipul de proiecte enumerate, sunt indirecte, deductive. Dintre acestea, cea mai simplă, răspândită, mai ales în proiectele de dezvoltare software este metoda monitorizării costurilor actuale și estimării costurilor totale la finalizare. Formula de bază este:

EAC = AC + ETC

AC = suma cheltuielilor până în prezent.
ETC = Estimarea costurilor necesare pentru finalizare.
EAC = Estimarea costurile la finalul proiectului.

Estimând efortul / cheltuielile necesare până la finalizare (ETC), putem determina dacă cheltuielile actuale (AC) au adus rezultatele planificate. Astfel deviația bugetară în proiect se calculează ca:

CV = PC - EAC

CV = Cost Variance (CV<0: proiectul va avea depășire de buget; CV>0:proiectul va costa mai puțin decât planificat)
PC = Costuri planificate
EAC = Estimarea costurile la finalul proiectului.

Esența și avantajul metodei constă în re-estimarea efortului și costurilor rămase până la finalizare, aplicând aceeași metodă ca la planificarea inițială, adică cerând o estimare de efort pentru ficare task de la responsabilli pachetelor de lucru. Astfel pentru:

  • un task finalizat, ETC = 0,
  • un task în derulare, ETC = efortul / costul necesar pentru finalizarea task-ului,
  • un task ne-început, ETC = efortul / costul planificat inițial sau re-estimat

ETC-ul proiectului se obține însumând ETC-urile tuturor task-urilor și adăugând celelalte cheltuieli de efectuat până la final.

În proiectele în care componenta principală a costurilor este efortul echipei, această metodă simplă de urmărire a costurilor și deviației, stimulează în același timp comunicarea în echipă prin estimările repetate de efort.

Ce alte metode de evaluare ați aplicat în proiectele voastre și acre sunt avantajele și dezavantajele lor?

Discussion

No comments yet.

Post a comment