// articol...

Executie

Legea gazului ideal în PM

La fel cum gazul dintr-un recipient ocupă tot spațiul aflat la dispoziție, tot așa un task ocupă tot timpul aflat la dispoziție, indiferent cât de mic este efortul necesar.

Legile termodinamicii se aplică în continuare modului nostru de lucru: doar prin micșorarea recipientului, adică scurtarea timpului, sau mărirea temperaturii, adică aplicarea de presiune, putem obține un ritm de lucru susținut.

Totuși, distribuția efortului este inegală, cea mai mare parte a lui depunându-se la începutul perioadei de timp alocate și scăzând apoi încet  spre sfârșitul ei, până la o valoare minimă, de stand by.

Care ar fi cauzele pentru acest timp de comportament:

• Nesiguranța, teama de a preda produsul/rezultatul task-ului
• Perfecționismul sau delăsarea.

Ce măsuri puteți lua ca Project/Team Manager pentru a evita acest efect și a obținte un ritm de lucru susținut și relativ constant:

• În faza de planificare, folisți la evaluarea duratei task-urilor, media celor 3 estimări, optimistă, realistă, pesimistă (pentru detalii: Three-point estimation)
• Nu alocați buffere de timp fiecărui task, ci planificați-le spre sfărșitul proiectului.
• Definiți cerințe clare și măsurabile pentru rezultatul dorit al task-ului, astfel încât să reduceți la minim nesiguranța responsabilului de task vizavi de rezultatul așteptat.

Ce metode ați găsit în proiectele dvs. de impunere a unui ritm susținut de muncă, în condițiile păstrării calității rezultatului?

Discussion

Trackbacks/Pingbacks

  1. […] planificare riguroasă (vezi Legea Gazului ideal în PM și Pachetul de lucru), ținând cont nu doar de numărul de man-day, dar și de costurile […]

Post a comment