// articol...

Asigurarea calitatii

Beneficiile integrării Six Sigma în procesele HR.

 

Six Sigma este o metodologie conceptualizată în mijocul anilor 80′, care ține să îmbunătățească procesele interioare ale unei companii. Modelul central se numește DMAIC (Defince, Measure, Analyze, Improve, Control).

Modelul Six Sigma este universal în implementarea sa și poate fi folosit și pentru optimizarea proceselor HR. Printre contribuțiile conceptului Six Sigma în domeniul HR se numără elaborarea modelelor de competență, utile în identificarea candidaților celor mai potriviți și a combinației potrivite de capacități.

În al doilea rând, elaborarea unei descrieri a postului este o altă metodă utilă în cadrul modelului Six Sigma, care poate ajuta candidații să înțeleagă pe deplin poziția și așteptările înainte de a aplica pentru o poziție.

În cele din urmă, Six Sigma poate ajuta un departament de resurse umane în dezvoltarea unei strategii de retenție.

Prin aplicarea metodei DMAIC, un departament HR poate crea o strategie consistentă de dezvoltare. Pasul Define ar putea ajuta definirea obiectivelor pe termen mediu öi lung.

Secțiunea Measure va ajuta echipa să definească elementele de îmbunătățit, oportunitățile și criteriile măsruabile de performanță (KPI), și să elaboreze un plan precis de colectare a datelor și măsurare a progresului.

Al treilea pas este Analyze. O echipă de resurse umane va defini în detaliu obiectivele de performanță pentru un anumit domeniu, va identifica sursele de variație și se va concentra pe analizarea și identificarea surselor problemelor recurente într-o companie, precum și definirea în detaliu a măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor definite.

Etapa Improve se va concentra asupra implementării măsrulor definite, dezvoltând și re-evaluând în mod continuu soluții alternative.

În cele din urmă, în secțiunea Control, se vor valida sistemele de monitorizare și control, vor fi elaborate standarde și proceduri, se va implementa controlul procesului statistic, iar departamentul de resurse umane va verifica beneficiile, costurile și economiile generate de întreaga procedură de implementare DMAIC.

Ca o perspectivă generală, aceasta ar fi o listă de posibile îmbunătățiri pe care o companie le poate aplica prin intermediul departamentului HR.

Reducerea timpului necesar pentru angajare
Îmbunătățirea proceselor de orientare
Reducerea cheltuielilor pentru recrutare
Îmbunătățirea nivelului de satisfacție al angajaților
Creșterea relevanței ofertelor de locuri de muncă

 

Elaborat de Jooble.

Discussion

No comments yet.

Post a comment